Business Zone

Khu vực kinh doanh, mua bán, trao đổi tất cả thể loại tiền ảo

 1. Money Exchange (8 viewing)

  Khu vực trao đổi, mua bán các loại ngoại tệ trong MMO.
  Đề tài
  1,793
  Bài viết
  1,934
 2. Buy, Sell or Trade (6 viewing)

  Khu vực mua bán, trao đổi hoặc dịch vụ, etc... trong MMO.
  Đề tài
  853
  Bài viết
  1,083
 3. Services (1 viewing)

  Đây là nơi tập trung các dịch vụ kinh doanh
  Đề tài
  65
  Bài viết
  76
 4. MMO's Job Market (2 viewing)

  Khu vực việc làm MMO.
  Đề tài
  65
  Bài viết
  154