Business Zone

Khu vực kinh doanh, mua bán, trao đổi tất cả thể loại tiền ảo

 1. Money Exchange (3 viewing)

  Khu vực trao đổi, mua bán các loại ngoại tệ trong MMO.
  Đề tài
  1,793
  Bài viết
  1,934
 2. Buy, Sell or Trade (2 viewing)

  Khu vực mua bán, trao đổi hoặc dịch vụ, etc... trong MMO.
  Đề tài
  856
  Bài viết
  1,086
 3. Services (1 viewing)

  Đây là nơi tập trung các dịch vụ kinh doanh
  Đề tài
  68
  Bài viết
  80
 4. MMO's Job Market

  Khu vực việc làm MMO.
  Đề tài
  66
  Bài viết
  157