Business Zone

Khu vực kinh doanh, mua bán, trao đổi tất cả thể loại tiền ảo

 1. Money Exchange (32 viewing)

  Khu vực trao đổi, mua bán các loại ngoại tệ trong MMO.
  Đề tài
  1,794
  Bài viết
  1,938
 2. Buy, Sell or Trade (5 viewing)

  Khu vực mua bán, trao đổi hoặc dịch vụ, etc... trong MMO.
  Đề tài
  864
  Bài viết
  1,097
 3. Services

  Đây là nơi tập trung các dịch vụ kinh doanh
  Đề tài
  68
  Bài viết
  80
 4. MMO's Job Market (3 viewing)

  Khu vực việc làm MMO.
  Đề tài
  70
  Bài viết
  161