Từ khóa: "xac minh kenh youtube"

Hướng dẫn thay đổi url kênh youtube mới nhất

Kiếm tiền YouTube - 1 năm trước
  • 0
  • 341

Sau khi YouTube cập nhật mới thì đối với những kênh mới tạo bạn không thể tự tạo một URL tùy chỉnh, giống như: https://youtube.com/mmo4me/ và yêu cầu bắt buộc của n...

Hướng dẫn xác minh kênh youtube

Kiếm tiền YouTube - 1 năm trước
  • 0
  • 221

Xác nhận kênh YouTube là điều đầu tiên bạn nên làm nếu không bị hạn chế một số tính năng của YouTube như Upload Video dài hơn 15 phút, đây là điều cần thiết đối...