TRANG CHỦ
TIN TỨC HỎI ĐÁP LIÊN HỆ ĐỐI TÁC
    Ph? ki?n cho monitor
    Thi?t b? ch?n ?on hnh ?nh
    Thi?t b? th?m d ch?c n?ng
    Thi?t b? tai m?i h?ng
    Thi?t b? th?m m?
    Thi?t b? nhi khoa
    Thi?t b? xt nghi?m
    Thi?t b? s?n ph? khoa
    Thi?t b? b?o qu?n, l?u tr?
    Thi?t b? h?i s?c, c?p c?u
HOTLINE
091 3 581218
info@quanganhtech.com
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN MỚI
QUẢNG CÁO
Viet Nam Medi-Pharm 2010
Ngày:   02/05/2010
T? ngy 12 ??n 15 thng 5 n?m 2010, cng ty Quan Anh s? tham d? tri?n lm thi?t b? y t? l?n nh?t Vi?t Nam t?i Cung v?n ha H?u ngh? Vi?t X (91 Tr?n H?ng ??o, H N?i), gian A47. T?i ?y, chng ti s? tr?ng by cc s?n ph?m nh? my soi c? t? cung, monitor theo di b?nh nhn cc lo?i... V?y knh m?i Qu khch ??n th?m quan l?a ch?n s?n ph?m.
VD
   Các tin khác
 
    Tuy?n d?ng (16.12.2009)
    My nghe tim thai Hn Qu?c m?i v? (28.10.2009)
    Cung c?p module ?o CO2 cho monitor theo di b?nh nhn (22.10.2009)
    My soi c? t? cung SLC 2000A m?i v? (01.09.2009)
    Ti tr? H?i ngh? s?n ph? khoa Vi?t Php (31.03.2009)
    My soi c? t? cung k? thu?t s? phin b?n thng 7 n?m 2008 (22.01.2009)
   
  2008 Quang Anh Technology Company Limited. Designed by Tan An Phuc., JSC
Lượt truy cập:  1511734