TRANG CHỦ
TIN TỨC HỎI ĐÁP LIÊN HỆ ĐỐI TÁC
    Ph? ki?n cho monitor
    Thi?t b? ch?n ?on hnh ?nh
    Thi?t b? th?m d ch?c n?ng
    Thi?t b? tai m?i h?ng
    Thi?t b? th?m m?
    Thi?t b? nhi khoa
    Thi?t b? xt nghi?m
    Thi?t b? s?n ph? khoa
    Thi?t b? b?o qu?n, l?u tr?
    Thi?t b? h?i s?c, c?p c?u
HOTLINE
091 3 581218
info@quanganhtech.com
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN MỚI
QUẢNG CÁO
   Chi tiết sản phẩm
  

  

T?ng quan

Cng su?t 200 m?u/gi? (?i?m cu?i), 170 m?u/gi?i (??ng h?c)

Dung l??ng m?u th? 200m L ho?c t h?n

Kch th??c 86 x 51 x 40 cm

Tr?ng l??ng 45 kg

L?y m?u v thu?c th?

Thch ?ng pha lun, pha tr??c, l?y thu?c ??n ho?c ?a

B?m ht 2 b?m ht nhu ??ng, lo?i 50m L v 2.5 mL

??u d (c?m bi?n) thp khng r? 316, c c?m bi?n m?c ?? (level)

Dung l??ng min v max 2m L 1.95 mL

?? chnh xc v?i dung l??ng < 5m L < 2.5% CV

?? chnh xc v?i dung tch >5m L <1% CV

Gi thu?c th? chu?n 27

Bnh ch?a thu?c th? gi?ng ?o chu?n, cc thanh ho?c cc ??a

H? th?ng ?, ?i?u ch?nh nhi?t ??

EIA mode m?i l?n ? ???c ??nh gi? cho 8 hng

Mode ho ch?t m?i nhm g?m 4 gi?ng ???c ??nh gi? tr??c

Mode nhi?t gi?ng, ??u d v tubing ? 370C

R?a

??u r?a 8 ??u

Ch??ng trnh c th? t?o, l?p ch??ng trnh theo ng??i dng

??c

Thi?t k? quang h?c ??c h?p th? theo 4 knh...

L?c nhi?u tu?i th? cao, s?n ph? v?...

?? chnh xc ch?c quang 1% ho?c tt h?n

Ph?n m?m

??nh d?ng ? CD ROM

H? ?i?u hnh Windows XP

Cc mode tnh ton h?p th?, chu?n ??n, ??ng h?c, ?a ??nh chu?n, ?a ?i?m...

Ch? ?? t? theo di ?n, dung l??ng chai, l?c, p su?t, chn khng, ch?c n?ng c? h?c...

   
  2008 Quang Anh Technology Company Limited. Designed by Tan An Phuc., JSC
Lượt truy cập:  1511626