TRANG CHỦ
TIN TỨC HỎI ĐÁP LIÊN HỆ ĐỐI TÁC
    Ph? ki?n cho monitor
    Thi?t b? ch?n ?on hnh ?nh
    Thi?t b? th?m d ch?c n?ng
    Thi?t b? tai m?i h?ng
    Thi?t b? th?m m?
    Thi?t b? nhi khoa
    Thi?t b? xt nghi?m
    Thi?t b? s?n ph? khoa
    Thi?t b? b?o qu?n, l?u tr?
    Thi?t b? h?i s?c, c?p c?u
HOTLINE
091 3 581218
info@quanganhtech.com
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN MỚI
QUẢNG CÁO
   Chi tiết sản phẩm
  

  

?ng d?ng

  • Vng b?ng t?ng qut
  • S?n-Ph? khoa
  • Tim m?ch
  • C?, x??ng, kh?p
  • Cc ph?n nh?
  • N?i soi

Gi?i thi?u

K? thu?t x? l ?nh song song (mode B, mode M) t?t c? ? ???c x? l t?i t?c ?? siu cao b?ng ph?n m?m.

Hnh ?nh r rng, c th? l?u tr? trong lu di trong b? nh? USB m khng b? h? h?i v c th? tra c?u l?i d?a trn s? ID ho?c tn, gi?i tnh, ngy thng n?m sinh c?a b?nh nhn. Ch?c n?ng l?u nh? khng c?n gi?y khng ch? ti?t ki?m khng gian ch?a m cn gi?m chi ph v?n hnh.

V?i Model UF-550XTD CD cn ???c trang b? ? ??a CD-R/ RW v ??u HDD. Mang ??n kh? n?ng l?u tr? m?nh m? v?i h?n 6000 hnh ?nh ( HDD) v 800 hnh ?nh( v?i m?t ??a CD-R 700 MB- ki?u ?nh JPEG). H?n n?a, n cn h? tr? hi?u qu? vi?c ki?m tra, l?u bo co k?t qu? ?o ho?c cc thng tin tm ki?m b?nh nhn.

Model UF-550 XTD l model chu?n ; Model UF-550 XTD- CD ???c trang b? thm m?t d?u HDD v CD-R/ drive

Thng qua b? bi?n ??i A/D 12 bt t?c ?? cao, h? th?ng UF-550XTD ? x? l cc tn hi?u khc nhau b?ng k? thu?t s? hon ton, ?i?u ny t?o ra s? cch bi?t so v?i cc h? th?ng m?ch analog ki?u c?. V v?y, h? th?ng UF-550XTD tho? mn cho hnh ?nh ch?t l??ng v ?? nh?y cao, mang l?i hnh ?nh khng c nhi?u.

B?ng nh?n ?nh khe ??ng/h?i t? ??ng c?a chm tia siu m, t?t c? ?nh ? m?i v? tr t? vng nng ??n vng su ??u s?c nt nh? nhau.

Ch?t l??ng hnh ?nh s?c nt v?i ch?c n?ng chu?i hnh ?nh ?i?u ha ( THI): th? h? pht tri?n th? 2 truy?n sng m vo c? th? s?ng : gi?m h?n ti?ng ?n, ??m b?o ?? phn gi?i gc c?nh v t??ng ph?n cao ; d? dng pht hi?n ra v?t th??ng t?n ? ti m?t , bng quang ho?c cho hnh ?nh mng trong tim.

Ch?c n?ng ?a t?n: c th? ch?n 4 t?n s? cho m?i ??u d

Cc ch?c n?ng ?i?u khi?n hnh ?nh cao nh?: Phng to/thu nh? (Zoom), x? l ?nh khu cu?i v ?i?u ch?nh cc vng h?i t? khc nhau.

Chu?t c?u to cho php d? dng s? d?ng

D? dng di chuy?n v?i t?m gi? panel bn c?nh thn my: cho php cc nhn vin d? dng ch?a cc ti li?u ho?c ?? v?t nh? bt, card y t? khi di chuy?n h? th?ng my.

H? th?ng phm b?m chi?u sng gip vi?c ki?m tra trong phng t?i, phm b?m 2 mu ho?c chi?u sng gip phn bi?t cc ch? ?? ho?t ??ng

Nh s?n xu?t: FUKUDA- Nh?t B?n


 

   
  2008 Quang Anh Technology Company Limited. Designed by Tan An Phuc., JSC
Lượt truy cập:  1511614