cashout của myprotraffic | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online - MMO4ME

cashout của myprotraffic

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by longtn1105, Jan 10, 2017.

Moderators: datdonghun, gmb409
  1. longtn1105

    longtn1105 Guest

    Có ac nào trong này chơi myprotraffic không ạ ? Trước e có rút tiền về paypal thì nó pending mấy ngày liền . Bây h thì nó xác nhận ra gửi rồi mà trong paypal của e chưa nhận được tiền . Có ai đã gặp trường hợp này giúp e với ạ

Share This Page