Đang có 30 PC cầu hình cao bỏ không,cần người hợp tác làm ăn! | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online - MMO4ME

Đang có 30 PC cầu hình cao bỏ không,cần người hợp tác làm ăn!

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by lemanh, Jan 10, 2017.

Moderators: datdonghun, gmb409
  1. lemanh

    lemanh Guest

    Như tiêu đề trên,chả là mình vừa đóng cửa quán nét nên còn thừa 30 máy cấu hình cao.Nay muốn hợp tác với a e nào muốn cùng hợp tác làm kiếm cơm. Ace nào có nhã ý muốn hợp tác thì hãy pm mình theo Skype: lemanh.ip@gmail.com

Share This Page