Hỏi về rate site userscloud | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online - MMO4ME

Hỏi về rate site userscloud

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by charlescowen, Jan 10, 2017.

Moderators: King
  1. charlescowen

    charlescowen Guest

    theo mình biết thì với ip của mĩ và anh thì rate là 15$ mà sao của mình chỉ được có 3$ nhỉ
    Ai rành giải đáp giúp mình với

Share This Page