SCAM - Site Scam Update liên tục để NewBie tránh xa. | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online - MMO4ME

SCAM Site Scam Update liên tục để NewBie tránh xa.

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by SealTemSix, Jan 30, 2015.

Moderators: datdonghun, gmb409
 1. SealTemSix

  SealTemSix Member

  Joined:
  Dec 4, 2014
  Messages:
  8
  Likes Received:
  4
  Mình sẽ tổng hợp các Site scam từ nhiều nguồn và post lên cho các bạn mới chơi tránh xa để đỡ phải chịu cảnh ăn Cam đắng. Trước khi định chơi trang nào bạn hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm kiếm xem nó có nằm trong black list không nhé!

  26 Sept 2014 (Scam):

  http://www.buxbros.com
  http://www.clearbux.com
  http://www.loganbux.com
  http://www.ptcmoney.org


  25 Sept 2014 (Scam):

  http://www.1euroclick.net
  http://www.cashbux.info
  http://www.buxtopper.com
  http://www.buxlk.com
  http://www.davidptc.com

  24 Sept 2014 (Scam):

  http://www.earningclix.com
  http://www.r4bux.net
  http://www.zapclik.con
  http://www.365clix.com
  http://www.novoclix.com
  http://www.supermegabux.com
  http://www.squel.net
  http://www.altabux.com
  http://www.atibux.com(Suspicious)

  23 Sept 2014 (Scam):

  http://www.ptcallbux.com


  22 Sept 2014 (Scam):

  http://www.buhoclikz.com(not paid)

  http://www.squel.net.com(not paid)
  http://www.urclix.com(not paid)
  http://www.kunbux.com(not paid)

  20 Sept 2014:

  http://www.Cupbux.com (Scam – admin = admin ionbux.com)
  http://www.grandclix.net (Không trả tiền và khóa luôn tài khoản)

  19 Sept 2014:

  http://www.buxwon.com (= admin tapbux and wattbux scammer)
  http://www.ionbux.com
  http://www.omegaptc.com
  http://www.monoclix.com
  http://www.cuzbux.com


  18 Sept 2014:


  http://www.atibux.com
  http://www.grandgpt.com


  17 Sept 2014:


  http://www.frenchiclix.com
  http://www.svinvestmentbux.com



  16 Sept 2014:


  http://www.goalclix.com
  http://www.moralbux.com
  http://www.zuttbux.com


  15 Sept 2014:


  http://www.runbux.com
  http://www.Ptc24.com
  http://www.upbux.net
  http://www.egalclix.com


  13 Sept 2014:


  http://www.runbux.com
  http://www.regalclix.com
  http://www.Gearsbux.com
  http://www.Iobux.com


  12 Sept 2014:


  http://www.metabux.com
  http://www.gearsbux.com


  11 Sept 2014:


  http://www.clik4cash.com
  http://www.sosbux.com
  http://www.saarbux.com
  http://www.winglix.com
  http://www.askbux.com
  http://www.enterptc.net


  10 Sept 2014:


  http://www.Fusebux.com
  http://www.Zapbux.com
  http://www.Jerryads.com




  9 Sept 2014:


  http://www.Sinbadptc.com
  http://www.Skullbux.com
  http://www.akvebux.com
  http://www.usaybux.com
  http://www.regalclix.com
  http://www.globalbux.net


  8 Sept 2014:


  http://www.bux99.com
  http://www.topstarclick.com
  http://www.bizzyadsptc.com


  7 Sept 2014:



  http://www.Relbux.meximas.com
  http://www.urlclix.com
  http://www.weclikz.com


  6 Sept 2014:


  http://www.fuesbux.com
  http://www.boostcent.com





  5 Sept 2014


  http://www.masonbux.com
  http://www.binarybux.com
  http://www.moonbux.org
  http://www.ctpcash.com



  4 Sept 2014:


  http://www.1euroclick.net
  http://www.gamabux.com


  3 Sept 2014:


  http://www.askbux.com
  http://www.Juicybux.com
  http://www.cowptc.com



  31 Agu 2014:



  http://www.bizclix.org
  http://www.vikbux.com
  http://www.deepbux.com



  30 Agu 2014:


  http://www.Wonderbux.com
  http://www.Monthlybux.com
  http://www.Clix4money.com



  28 Agu 2014:


  http://www.the-clix.com
  http://www.czechbux.com
  http://www.freshbuxnote.com
  http://www.quickpayptc.net
  http://www.greendollarbux.com
  http://www.shanbux.com


  27 Agu 2014:


  http://www.dortbux.com
  http://www.1homeprofit.net
  http://www.kerbux.com



  26 Agu 2014:



  http://www.cowptc.com
  http://www.prombux.com



  25 Agu 2014:


  http://www.direbux.com
  http://www.admario.com
  http://www.gptptc.com
  http://www.konixa.com
  http://www.hp-bux.com
  http://www.free-hits-exchange
  http://www.buxcrowns.com

  24 Agu 2014:


  http://www.Nsebux.com
  http://www.Prubux.com


  23 Agu 2014:


  http://www.wackydeeclix.com
  http://www.bemybux.com
  http://www.prefect-clix.com



  22 Agu 2014:


  www.ptcircle.com (Big Scam)
  http://www.etrustbux.com
  http://www.adsrewardbux.com
  http://www.ok2ads.com
  http://www.chukutoo.com
  http://www.interpound.com
  http://www.bullbux.com
  http://www.paymentbux.com



  21 Agu 2014


  http://www.Middlebux.com
  http://www.Owlclix.com
  http://www.Clickfair.com
  http://www.buxtoptc.com




  19 Agu 2014:


  http://www.ropbux.com


  18 Agu 2014:



  www.Asiptc.com
  www.Clickfair.com



  17Agu 2014:


  www.88clix.com
  www.Paidtoclick.ca
  www.Tnbux.com
  www.Iobux.com
  www.Clix2buxx.com
  www.Expandbux.com
  www.Biambux.com
  www.Buxinvest.com


  15 Agu 2014:


  www.zemclix.com
  www.daclix.com
  www.levelclix.com


  14 Agu 2014:



  www.Bonusbux.net
  www.Bonusclix.net



  13 Agu 2014:



  www.Worldgptonline.com
  www.Vaiobux.com
  www.Nneatbux.com
  www.Vapbux.com
  www.Ddeservebux.com
  www.Aanunciobux.com
  www.Obrobux.com


  12 Aug 2014:


  www.Wayneptc.com
  www.Gptptc.com

  www.Domebux.com

  www.Candlbux.com


  11 Aug 2014:


  www.Facebookclix.com

  www.Buxevo.com

  www.Netzazbux.com



  08 Aug 2014:


  www.Clix-Space.com


  07 Aug 2014:


  www.Buxcor.net

  www.Cosbux

  www.Cashadda

  www.Bizzyadsptc.com

  www.Ecobux.net

  www.emcashbux.com

  www.Excelclix.net

  www.Onlinemoneyexplosion.com



  06 Aug 2014:


  www.Svinvestmentbux.com

  www.Traffic4exchange.com

  www.Jubebux.com

  www.Pay-bux.com

  www.Delphoma.com


  05 Aug 2014:


  www.Cosbux.com

  www.Profitbus.us

  www.Regoobux.con


  02 Aug 2014:


  www.Regoobux.com

  www.Ironbux.com

  www.Buxusa.com

  www.Czechbux.com



  01 Aug 2014:



  www.Etrustbux.com

  www. Glorybux.net

  www.Clixforbuxs.com



  31 July 2014:


  www.Unlicash.com


  30 July 2014:


  www.Managerbux.com

  www.Officebux.com

  www.Economybux.com


  28 July 2014:


  www.D-bux.net

  www.Ptc-world.net

  www.Darnart-bux.com


  27 July 2014:


  www.Moralbux.com

  www.Clixx.co


  26 July 2014:


  www.gptpros.com


  25 July 2014:


  www.Buxdoctor.com

  www.Ptcsolution.com

  www.Clixters.net

  www.Xfinitybux.com



  25 July 2014:


  www.Hunterclix.com


  24 July 2014:


  www.feverclix.com


  22 July 2014:


  www.Cashflowclix.com



  21 July 2014:


  www.Buxabillion.net

  www.Rubikbux.com

  www.Gptnetwork.com




  20 July 2014:


  www.Nsebux.com

  www.Fast2ptc.info -



  19 July 2014:


  www.Roibux.com

  www.99centsptc.com

  www.Adminbux.com

  www.Buxlio.com


  18 July 2014:


  www.Homesbux.com

  www.Frenchiclix.com

  www.Gawebux.com

  www.Quickerbux.com

  www.Mystarbux.com

  www.Generous-bux.com


  17 July 2014:


  www.Hyipsptc.com

  www.Dortbux.com

  www.Lightbux.com


  16 July 2014:


  www.Darnart-bux.com




  15 July 2014:


  www.Grindbux.com


  14 July 2014:


  www.Clixzor.com=

  www.Homesbux.com

  www.Wayneptc.com

  www.Prefect-clix.com

  www.buckstycoon.com


  13 July 2014:


  WWW.Oojoo.com

  www.marbux.com

  www.ojooclix.com

  www.Fuseclix.com

  www.Eprofitebux.com

  www.Solutionbux.com

  zlong1189, meomuhp123 and Thuy Nhien like this.

 2. cavehalan

  cavehalan Member

  Joined:
  Jul 7, 2015
  Messages:
  62
  Likes Received:
  7
  Trang Ojooo.com làm thế nào để rút đợc tiền nhỉ, chờ lâu quá.
  Vớ Royaladzpay có scam chưa anh em.
 3. nguyenquangthao

  nguyenquangthao Member

  Joined:
  Jun 13, 2015
  Messages:
  166
  Likes Received:
  1
 4. Mr.Po1208

  Mr.Po1208 Member

  Joined:
  Aug 5, 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  1
  thằng adf.ly thế nào mọi người
  kozyhara likes this.
 5. kozyhara

  kozyhara Member

  Joined:
  Oct 3, 2015
  Messages:
  337
  Likes Received:
  11
  Last edited: Oct 18, 2015
 6. chihieu1503

  chihieu1503 Member

  Joined:
  Dec 15, 2015
  Messages:
  404
  Likes Received:
  12
  Follow me on Facebook
 7. masker992

  masker992 Member

  Joined:
  Jan 5, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 8. NgonAnRoi

  NgonAnRoi Member

  Joined:
  Jul 16, 2015
  Messages:
  21
  Likes Received:
  3
 9. phuongsh150i

  phuongsh150i Member

  Joined:
  Nov 30, 2015
  Messages:
  890
  Likes Received:
  54
  Yes, hiện nay neobux đang hot, mấy thánh ko biết chiến thuật hay kinh nghiệm gì hết, chỉ chém gió ảo tung chảo, nhằm lôi kéo ref, vì thế gây ra hiểu lầm một số mem.

  Nói cho biết người VN thanh công trên mmo tìm ko ra nhiều đâu bạn, nếu họ biết họ share chiến thuat nhỏ giọt lên, đa số mem mới do tâm lý muốn kiếm tiền nhanh như nhiều tin đồn thổi, nhào đầu vào thuê nhiều ref nhất có thể, rồi từ từ đầm đầu vào tường luôn.

  M chỉ nói vài lời cùng bạn, v/v link ban đưa, môi trường kinh doanh internet ở đâu cũng có rất nhiều loại nguời, nói xấu lẫn nhau, bội nhọ,.. là hết sức bình thường. Quan trọng bạn biết kiểm chứng bằng trí não của mình,

  Than, cần thông tin thêm cứ việc cmt.

  P/s: Bạn ko có đọc thông báo của Neobux v/v mấy trang scam lợi dụng sự nổi tiếng của Neobux để truc lợi à, muốn post lên thì nên dùng đầu óc 1 xíu nhé.

  Tham khảo link: http://mmo4me.net/threads/paid-to-click-thu-nhap-319usd-thang-voi-neobux-nhu-the-nao.13238/page-6
  Last edited: Jan 20, 2016
 10. phuongsh.150i

  phuongsh.150i Member

  Joined:
  Jan 21, 2016
  Messages:
  214
  Likes Received:
  11
 11. zlong1189

  zlong1189 Member

  Joined:
  Dec 28, 2015
  Messages:
  203
  Likes Received:
  10
 12. keocaosu

  keocaosu Member

  Joined:
  Jul 27, 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Site PTC ngon cho ae chiếnhttp://www.honestclix.com/?ref=baonguyengja

  Mất 5 phút click được 0.14$

  Ngoài ra sau khi đăng ký các bạn được tặng free 2$ để thuê ref , thuê 5 ref hết 1.6$
  Minpay 2$ thanh toán paypal và pm , bitcoin
  Thank các mem nào quan tâm

Share This Page