Suggest Tổng hợp lệnh kiếm XMR, XZC trên Linux

Thảo luận trong 'Software & Webtools' bắt đầu bởi Wydsez, 5/4/17.

 1. Wydsez

  Wydsez Member

  #1
  Thấy nhiều bạn hỏi về lệnh đào để add vào Startup Script trên VPS nên mình lập topic này cho các bạn tiên tra cứu và trao đổi kiểm tra số hash/s trên từng tool đào vào pool đào

  Đối với VPS Linux (Debian, Centos, Ubuntu) chỉ cần cho lệnh vào Startup Script sau khi tạo VPS sẽ không cần Remote VPS để chạy lệnh bằng tay nữa.


  Giải thích các lệnh Linux cơ bản để đào coin
  Mã:
  #!/bin/bash // giúp linux nhận ra đây là một đoạn bash script
  sudo apt-get update // cập nhật hệ điều hành
  sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev // cài đặt các thư viện cần thiết
  sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // tunning cơ bản nhận 20% luck có cơ hội tăng hash/s
  git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh // tải tool đào và tạo môi trường build tool
  if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx2 hay không
  then
    CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx2
  elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx hay không
  then
    CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx
  else
    CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu bình thường
  fi
  make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u xmrfcn@yoloteam.org -p x --thread=7 // build tool đào và chạy cpuminer theo cấu hình config dual XMR và FCN trên pool Minergate với số core cpu là 7
  Các lệnh bổ sung nếu cần
  Mã:
  // Cập nhật hệ điều hành & gỡ bỏ các thư viện cũ
  sudo apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
  Lưu ý:
  - Muốn chạy 1 lệnh thì copy tất cả và thêm vào giữa các lệnh dấu &&
  - Có nhiều cách để chạy lệnh đào như dùng screen, nohup, cpulimit
  Mã:
  cpulimit -l 98 /root/cpuminer-opt/cpuminer -- -a zcoin -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3756 -u mai.d01 -p x --syslog
  
  screen: screen -d -m ./cpuminer -a lyra2z -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3757 -u mai.gg01 -p x
  
  nohup: nohup ./cpuminer -a zcoin -o stratum+tcp://xzc.pool.mn:2428 -u meoit.v08 -p x
  Tunning VPS +20% may mắn để tăng số h/s , lệnh này tinh chỉnh hệ thống Linux giúp tool đào chạy hiệu quả hơn
  Mã:
  sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // số core cpu x 3
  

   
 2. phamthanhthao

  phamthanhthao Member

  #2
  hahahahaha hay quá cảm ơn bác nhé
   

Chia sẻ trang này

Share